Πολιτισμός

Δωρεάν ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο θα πραγματοποιήσει δωρεάν ξενάγηση το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου στις 4:00 το απόγευμα. Σημείο συνάντησης θα είναι η είσοδος αρχαιολογικού Μουσείου.

Την ξενάγηση θα πραγματοποιήσει η ξεναγός και συγγραφέας, κ. Αθηνά Κυριακάκη -Σφακάκη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6974453759, 6978111325 και 6976531527

Σχόλια