Πολιτισμός

Ένα βιβλίο… «με αφορμή την Κρήτη»

Με ένα άκρως ενδιαφέρον βιβλίο, με τίτλο «Με αφορμή την Κρήτη: Από το Destination Branding στο Travel Journalism», ολοκληρώνεται το «Destination branding & Travel journalism», που διοργάνωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης το Advanced Media Institute για λογαριασμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) Επικοινωνία & Νέα Δημοσιογραφία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).  

Το βιβλίο «Με αφορμή την Κρήτη: Από το Destination Branding στο Travel Journalism» θέτει στο επίκεντρο την επίγνωση ότι η εικόνα ενός τόπου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά του στοιχεία και συνεπώς η διαφύλαξη και η καλλιέργεια αυτής της εικόνας αποτελεί ή οφείλει να αποτελέσει κεντρικό πρόταγμα για κάθε κοινωνία.

Οι αναγνώστες μπορούν να κατανοήσουν δύο μείζονες τομείς της σύγχρονης επικοινωνίας και δημοσιογραφίας, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τη σημαντικότερη ελληνική και κυπριακή «βιομηχανία» που είναι ο τουρισμός. Αλλά και με την εικόνα, ταυτότητα, απήχηση και ισχύ (soft power) της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.

Σχόλια