Πολιτισμός

Παρουσίαση βιβλίου για το κράτος και τη δημοκρατία

Οι εκδόσεις Το?πος και το βιβλιοπωλείο "Το βιβλι?ο" διοργανώνουν την παρουσι?αση του βιβλίου του Δημη?τρη Καλτσω?νη “Τι ει?ναι το κράτος; Τι Δημοκρατία χρειαζόμαστε;” για την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου και ω?ρα 8 το βράδυ στον Ιστιοπλοι?κο? Ομιλο Χανι?ων (Νεω?ριο Μο?ρο).

Οι εκδόσεις Το?πος και το βιβλιοπωλείο "Το βιβλι?ο" διοργανώνουν την παρουσι?αση του βιβλίου του Δημη?τρη Καλτσω?νη "Τι ει?ναι το κράτος; Τι Δημοκρατία χρειαζόμαστε;" για την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου και ω?ρα 8 το βράδυ στον Ιστιοπλοι?κο? Ομιλο Χανι?ων (Νεω?ριο Μο?ρο).

Για το βιβλι?ο θα μιλη?σουν οι: Για?ννης Κοκκινα?κης (επ. καθηγητη?ς νεο?τερης Ιστορι?ας, Πανεπιστη?μιο Κρη?της), Για?ννης Κυριακα?κης (οικονομολο?γος - εκπαιδευτικο?ς), Δημη?τρης Πατε?λης (αν. καθηγητη?ς φιλοσοφι?ας, Πολυτεχνει?ο Κρη?της) και ο ι?διος ο συγγραφε?ας.

Σχόλια