Πολιτισμός

Μουσειακή μάθηση σαν παιχνίδι για παιδιά από το Πανεπιστήμιο

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης οργανώνει και προσφέρει Πρόγραμμα μουσειακής μάθησης και εμπειρίας.

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης οργανώνει και προσφέρει Πρόγραμμα μουσειακής μάθησης και εμπειρίας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει παιδαγωγικές/ διδακτικές μεθόδους και εργαλεία συμμετοχικής μάθησης και εμπειρίες αναστοχασμού, ψυχαγωγίας και δημιουργικότητας σε εκπαιδευτικούς, σε στελέχη στο χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του τουρισμού, πτυχιούχους σχολών ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών επιστημών, σχολών αρχιτεκτονικής, θεάτρου, κινηματογράφου, καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, μουσικών σπουδών, δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, νέων τεχνολογιών, διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ., αλλά και σε όσους/ες διπλωματούχους επιθυμούν ν΄ αποκτήσουν γνώσεις σχεδιασμού καινοτόμων δράσεων στο χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης και μάθησης.

Ειδικότερος στόχος είναι η επιμόρφωση ενηλίκων για τον εκπαιδευτικό / μαθησιακό ρόλο των μουσείων σήμερα μέσα στο μουσειακό περιβάλλον και σε αντίστοιχους εκθεσιακούς χώρους («Συλλογή Ελένης Γλύκατζη -Αρβελέρ»), με την ανάπτυξη και υλοποίηση καλών πρακτικών, βιωματικής μάθησης και εικαστικής έκφρασης. Έτσι, το μουσείο καθίσταται ένας ανοικτός χώρος, ένα δια βίου «εργαστήριο εμπειρίας και γνώσης», ένας χώρος παιχνιδιού και μάθησης, όπου αναζητείται η σύνδεση με το παρόν.

Το Πρόγραμμα στοχεύει να εισάγει και να ενισχύσει τους συμμετέχοντες /ουσες στις αρχές μιας διευρυμένης παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας του μουσείου, της τοπικής ιστορίας και της πλούσιας εκπαιδευτικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Παράλληλα, με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και εφαρμογών, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στον τομέα της εργασίας (εφαρμοσμένη παιδαγωγική) και σε ένα συνεχώς ανανεούμενο πεδίο, πέρα από τα συμβατικά μέσα εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 130 ωρών, οι οποίες κατανέμονται συνολικά σε 4 εβδομάδες και θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Αποδίδει 5 ECTS.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 14 Οκτωβρίου 2016 και θα ολοκληρωθούν στις 6 Νοεμβρίου 2016.

Η υποβολή αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται από τις 15 Σεπτεμβρίου 2016 έως 09 Οκτωβρίου 2016. Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για να κάνετε την αίτηση σας πατήστε εδώ:

http://www.thranio.org/gr/component/chronoforms5/?chronoform=aitisimouseiopaidagogiki16v er2  

Σχόλια