Πολιτισμός

Μάθετε τα πάντα για τα αρωματικά φυτά της Κρήτης

Το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης παρουσιάζει σε φορείς της Κρήτης τα αποτελέσματα της επιτροπής εργασίας για τα αρωματικά φυτά. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιπεριφέρειας Χανίων, την Τρίτη 31 Μαΐου στις 11.30 πμ.

Διαπιστώνοντας την ιδιαίτερη δυναμική κάποιων προϊόντων αλλά και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στην πλούσια αρωματική χλωρίδα της Κρήτης, το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κρήτης συγκρότησε επιτροπή εργασίας για τα αρωματικά φυτά.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αφορούν την κατάσταση των φυσικών πληθυσμών, το πολλαπλασιαστικό υλικό, την καλλιέργεια και την πιστοποίηση του παραγόμενου προϊόντος κα.

Οι προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων δημοσιοποιούνται και όλοι οι φορείς καλούνται να συνδράμουν για την προστασία των φυσικών πληθυσμών και του γενετικού υλικού του τόπου μας, αλλά και την ανάπτυξη της καλλιέργειας και την προώθηση των αρωματικών φυτών, ως δυναμικού κλάδου που συνδυάζει την παράδοση, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Στη συνάντηση έχουν κληθεί αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι της ΠΕ Χανίων, διευθυντές ερευνητικών ινστιτούτων, φορέων και υπηρεσιών.

Σχόλια