Πολιτισμός

Έκθεση για τους Έλληνες μηχανικούς στο ΙΜΣ

Oι μηχανικοί έχουν παίξει ένα σπουδαίο αλλά, κατά κανόνα, παραγνωρισμένο ρόλο στη συγκρότηση της σύγχρονης Ελλάδας. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει η έκθεση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου (Νικηφόρου Φωκά 126, Ρέθυμνο).

Στην έκθεση προβάλλονται όψεις από την επιστημονική εκπαίδευση, τη θεσμική συγκρότηση των Ελλήνων μηχανικών (1880-1940) καθώς και κορυφαίες στιγμές από την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε τεχνικά έργα και τη βιομηχανία τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο δημόσιο ρόλο των Ελλήνων μηχανικών είτε αυτός εκφράστηκε με παρεμβάσεις σε συζητήσεις σχετικά με τεχνικά και κοινωνικά θέματα είτε με την πολιτική τους στράτευση.

Η έκθεση θα ξεκινήσει τη λειτουργία της από τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και θα παραμείνει ανοικτή έως την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 (Δευτέρα-Παρασκευή μεταξύ 18:00 και 20:00).

Το αρχειακό και φωτογραφικό υλικό προέρχεται με τις συλλογές των φορέων: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Εθνική Πινακοθήκη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης/Εθνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Αρχείο Ιστορικής Βιβλιοθήκης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιστορικό Αρχείο Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, Ιστορικό Αρχείο Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, Ιστορικό Αρχείο Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης, Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αρχείο Μουσείου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, Αρχείο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, Αρχείο Γενναδείου Βιβλιοθήκης και Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος που εκπονείται στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών "Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ): Οι κοινωνικές προϋποθέσεις της καινοτομίας - Όψεις της ελληνικής εμπειρίας. ΔΡΑΣΗ «ΚΡΗΠΙΣ»: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2007-2013)".

Σχόλια