Πολιτισμός

Τελευταίο σεμινάριο για τον Μινωικό Πολιτισμό απο την Βικελαία

Συνεχίζεται ο χειμερινός κύκλος σεμιναρίων από τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη "Μινωικός Πολιτισμός. Σύγχρονες προσεγγίσεις, διευρυμένες προοπτικές".

Στο πέμπτο και τελευταίο σεμινάριο θα παρουσιαστεί το θέμα "Η συμβολή της μεθόδου χρονολόγησης με άνθρακα-14 στη μελέτη του Μινωικού Πολιτισμού".

Εισηγητής θα είναι ο Κ. Γιώργος Φακορέλλης, Επίκουρος καθηγητής του τμήματος Συντηiρησης Αρχαιοτηiτων & Εiργων Τεiχνης στο Τ.Ε.Ι. Αθηiνας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 στις 8:00 μμ στο πολιτιστικό κέντρο (μικρό θέατρο).

Σχόλια