Πολιτισμός

Διάλεξη για τους πρωτοβυζαντινούς οικισμούς της Κρήτης

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ διοργανώνει τη διάλεξη της Χριστίνας Τσιγωνάκη με θέμα "Τειχίζοντας τους πρωτοβυζαντινούς οικισμούς της Κρήτης: Παλαιά ερωτήματα-νέα δεδομένα" που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων ΙΜΣ (Νικ. Φωκά 130), στο Ρέθυμνο).

Στην ομιλία θα παρουσιαστούν η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος "Ανασυνθέτοντας τη δυναμική των πρωτοβυζαντινών οικισμών της Κρήτης: παλαιά προβλήματα, νέες προσεγγίσεις μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης" το οποίο υλοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση Αριστεία ΙΙ). Ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα προσφέρουν νέα στοιχεία για την οχύρωση των οικισμών στο νησί, ως μια απάντηση του Βυζαντινού Κράτους στις αραβικές επιδρομές του 7ου αιώνα.

Η έναρξη της διάλεξης είναι στις 20:30.

Σχόλια