Πολιτισμός

Ανοιχτή εκδήλωση για τη χρήση της τοπικής χλωρίδας στο ΜΑΙΧ

Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα "Χρήση της τοπικής χλωρίδας για έργα πρασίνου & αποκατάστασης" διοργανώνει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο (ΜΑΙΧ) στις 6 Οκτωβρίου 2015 στα Χανιά.

Σκοπός της εκδήλωσης - διοργανωτής της οποίας είναι συγκεκριμένα η Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του ΜΑΙΧ, συντονιστής του έργου ECOPLANTMED "Οικολογική χρήση ιθαγενών φυτών για περιβαλλοντική αποκατάσταση και αειφορική ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου" - είναι να ενημερώσει για το έργο και τη σημασία της χρήσης φυτών της τοπικής χλωρίδας σε έργα πρασίνου (πάρκα, κήπους, κ.ά.) και στην περιβαλλοντική αποκατάσταση.

Κατά τη διάρκειά της θα γίνει μια αρχική παρουσίαση του "Εγχειρίδιου για τον πολλαπλασιασμό φυτικών ειδών της μεσογειακής χλωρίδας" και του "Οδηγού καλών πρακτικών για την αποκατάσταση μεσογειακών οικοτόπων", δύο εκδόσεις του έργου ECOPLANTMED που αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα και θα είναι χρήσιμα εργαλεία για τον τομέα φυτικής παραγωγής (δημόσια και ιδιωτικά φυτώρια), αρχιτέκτονες τοπίου, και φορείς που ασχολούνται με έργα πρασίνου και αποκατάστασης.

Θα παρουσιαστούν είδη της κρητικής χλωρίδας που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο εγχειρίδιο και ο τρόπος με τον οποίο η Τράπεζα Σπόρων του ΜΑΙΧ μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση και αξιοποίηση της κρητικής χλωρίδας.

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων, συνεργαζόμενος φορέας του ECOPLANTMED, θα παρουσιάσει τις δράσεις του Δασικού Φυτωρίου των Χανίων, καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση για το φυτικό υλικό που χρησιμοποιείται στα έργα αποκατάστασης.

Θα ακολουθήσει συζήτηση για το πώς μπορούν να οργανωθούν συνεργασίες και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα του ECOPLANTMED ώστε να προωθηθεί η χρήση και η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού της τοπικής χλωρίδας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ECOPLANTMED είναι 1.050.364 € και συγχρηματοδοτείται κατά 945.328 € (90%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI CBC Mediterranean Sea Basin) 2007-2013.

Το ECOPLANTMED είναι ένα από τα 95 έργα που χρηματοδοτούνται μέσω αυτού του Προγράμματος, μια πολυμερής πρωτοβουλία Διασυνοριακής Συνεργασίας η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI), στο οποίο συμμετέχουν 14 χώρες (Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανος, Μάλτα, Παλαιστινιακή Αρχή, Πορτογαλία, Ισπανία, Συρία - συμμετοχή που επί του παρόντος έχει ανασταλεί - και Τυνησία). Το Πρόγραμμα, με Διαχειριστική Αρχή την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία), έχει σαν στόχο να συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή της μεσογειακής λεκάνης αξιοποιώντας πλήρως τις ενδογενείς δυνατότητες της περιοχής και αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ (www.enpicbcmed.eu).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα "Αριστοτέλης" του συνεδριακού κέντρου του ΜΑΙΧ, από τις 10:00 έως τις 13:00. Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.ecoplantmed.eu/el.

Σχόλια