Πολιτισμός

Houdetsi Festival: Από την 1η Μαΐου η έναρξη αιτήσεων

Το Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος και η Επιτροπή Διοργάνωσης του φεστιβάλ ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων των εκθετών την 1η Μαΐου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.houdetsifestival.com.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 1 έως 31 Μαΐου.

Η διαλογή θα γίνει από 1 έως 15 Ιουνίου, τα αποτελέσματα της οποίας θα γνωστοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους επιλαχόντες.

Για τον καθορισμό των θέσεων, θα οριστεί ημερομηνία δημόσιας κλήρωσης η οποία επίσης θα σας κοινοποιηθεί καθώς και τα αποτελέσματα αυτής.

Σχόλια