Πολιτισμός

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Ιωάννη Μαρκάκη

Το νέο βιβλίο του εφέτη Ιωάννη Μαρκάκη με τίτλο "?δ' ??αδε πόλι. Η κρητική-δωρική πολιτειακή τάξις" κυκλοφόρησε σε κοινή έκδοση από τη Νομική Βιβλιοθήκη, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" και το Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων.

Το βιβλίο προλογίζουν ο γενικός διευθυντής Ιδρύματος Νικόλαος Παπαδάκης και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πάνος Λαζαράτος.

Ο τίτλος του βιβλίου (μετάφραση: Αυτά απεφάσισε η πολιτική κοινότητα) προέρχεται από το προοίμιο του πρώτου γραπτού πολιτειακού (συνταγματικού) νόμου, γνωστού ως "Θεσμικού Νόμου της Δρήρου" (επιγραφή από την κρητική πόλη της Δρήρου του 7ου π.Χ. αιώνα), στον οποίο και απαντάται, για πρώτη φορά, ο όρος "πόλις", απαρχή της κρατικής-πολιτικής συγκροτήσεως και της δημοκρατικής ανελίξεως της Ελλάδος και της Ευρώπης.

Το βιβλίο πραγματεύεται τη βασική πολιτειακή διάρθρωση (οργανωτική-λειτουργική) της Αρχαίας Κρήτης (δωρικής περιόδου), ήτοι τις θεμελιώδεις πολιτειακές αρχές και αξίες των πόλεων-κρατών της, καθώς και τα παθολογικά πολιτειακά φαινόμενα (πολιτειακές στάσεις) και τις κοινωνικοπολιτικές συνέπειές τους, με βάση τις σχετικές φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες.

Με την προκειμένη μελέτη επιχειρείται η πληρέστερη κατανόηση ενός αγνώστου, εν πολλοίς, αρχαιοελληνικού πολιτεύματος, αν και ιδιαιτέρως επαινουμένου από τους Πλάτωνα και Αριστοτέλη, υπό μία δε αριστοτελική, κατά το δυνατόν, οπτική και με απώτερο σκοπό την ανάδειξη των λησμονημένων στην εποχή μας πολιτειακών βάσεων της δωρικής Κρήτης και των εν γένει αξιών της προς την κατεύθυνση μιας υπό τα σύγχρονα δεδομένα επανεκτιμήσεώς τους. Προκειμένου, τελικώς, να μην καταστούμε νέοι Ποσειδωνιάτες, ως προειδοποιεί ο Καβάφης στο ομώνυμο ποίημά του...

Σχόλια