Πολιτισμός

Αποτίμηση πρακτικής άσκησης φοιτητών

Ημερίδα με τίτλο "Η πρακτική άσκηση του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας 2010-2013: Αποτίμηση του προγράμματος" διεξάγεται την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 2:30 το μεσημέρι στη Φιλοσοφική Σχολή, στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο.

Σχόλια