Πολιτισμός

Συμμετείχαν στη δια βίου μάθηση και παρουσιάζουν έκθεση

Κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και επιβραβεύονται για τον κόπο τους. Αύριο Τετάρτη 8 Μαΐου και ώρα 19.00 πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης των έργων και η εκδήλωση απονομής των βεβαιώσεων των εκπαιδευόμενων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ηρακλείου.

Περιλάμβαναν στο Α' Κύκλου: Ζωγραφική, Αγιογραφία, Ψηφιδωτό, κόσμημα, Ισπανική Γλώσσα Ι,ΙΙ, Αγγλική Γλώσσα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, Ελληνική Γλώσσα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, Μουσική Θεωρία, Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία-Ηχοληψία & Κοπτική Ραπτική.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από 9:00-13:30 και από 18:00-21:00 από 8 έως 10 Μαΐου στην Βασιλική Αγίου Μάρκου θα περιλαμβάνει τα έργα όλων των συμπολιτών στις τέχνες της Ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Ψηφιδωτού και Κοσμήματος που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ηρακλείου.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου υλοποίησε το Επιχειρησιακό Σχέδιο με τίτλο «Διοργάνωση σεμιναρίων ανάπτυξης κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων στον αστικό και αγροτικό πληθυσμό του Δήμου Ηρακλείου» του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 από τον Οκτώβριο 2012 έως τον Μάρτιο 2013.

Σχόλια