"Μικρά κ' Περίεργα"

Δεν είναι «κάρφωμα», είναι καθήκον κάθε καταναλωτή

Μπαράζ ελέγχων στην αγορά

Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μπαράζ ελέγχων στην αγορά της χώρας μας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων που διαθέτει κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Αλλά αυτό δε σημαίνει τίποτα. Γιατί δεν μπορεί κανένας έλεγχος να φέρει αποτέλεσμα, αν δεν ευαισθητοποιηθεί και ο ίδιος ο καταναλωτής.

Δεν είναι “κάρφωμα” μια καταγγελία ενός καταναλωτή σε περίπτωση που διαπιστώσει εξαπάτηση στην αγορά σε βάρος του ή σε βάρος άλλων συνανθρώπων μας. Είναι καθήκον του κάθε καταναλωτή, ενώ ταυτόχρονα είναι ιερή υποχρέωση του κάθε επαγγελματία να είναι “τύπος και υπογραμμός” στην εκτέλεση των εμπορικών του καθηκόντων.

 

Σχόλια