"Μικρά κ' Περίεργα"

Έτσι «πλούτιζε» κάποτε η Κρήτη

Με ψάθινα καλάθια γινόταν η μεταφορά της σταφίδας το μακρινό 1934

Το 1934 η μεταφορά της πολύτιμης, τότε, σταφίδας, που αποτελούσε ένα χρυσοφόρο εξαγώγιμο προϊόν, γινόταν με αυτό τον τρόπο, όπως τον απαθανατίζει η αρχειακή αυτή φωτογραφία: μέσα σε πλεγμένα ψάθινα καλάθια που φορτώνονταν στα πλοία στο παλιό ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου, για να ταξιδέψουν ως την Αίγυπτο, όπως εν προκειμένω και βεβαίως την ηπειρωτική Ελλάδα και αλλού.

Ήταν χρόνια που η σταφίδα είχε μεγάλη αξία και όχι πια... συλλεκτική ή αρχειακή, τότε που το προϊόν αυτό ήταν διάσημο και πολύτιμο για τους παραγωγούς.

Αλλά, όπως λέει και η σοφή κλασική λατινική ρήση, o tempora o mores...

Σ.Μ.

Σχόλια