"Μικρά κ' Περίεργα"

Τι κάνει νιάου – νιάου σ’ ένα δέντρο

Σπάνια εικόνα, που σου προκαλεί απορία αλλά και γέλιο, τόσο πολύτιμο και δυσεύρετο στις μέρες μας.

Άλλοτε όταν ρωτούσαμε τι κάνει νιάου - νιάου στα κεραμίδια παίρναμε την απάντηση: ''Μία γάτα''.

Σήμερα ρωτώντας τι κάνει νιάου - νιάου πάνω σε ένα δέντρο θα λέμε: ''Μία σκούπα''.

Τα πειστήρια είναι εδώ.

Άντε χαμογελάστε.

ΑΔΓ  

Σχόλια