"Μικρά κ' Περίεργα"

Στις Βρυξέλλες ο Γιάννης Κουράκης

Στη σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, που πραγματοποιείται από σήμερα έως και μεθαύριο Τετάρτη, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο Γιάννης Κουράκης, με σημαντικά θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, όπως:

* Η κατάσταση της Ένωσης: Η άποψη των Περιφερειών και των πόλεων.

* Το μέλλον του Μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη" - Μεταφορές.

* Χρηματοδότηση για το κλίμα: Βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού.

* Ενίσχυση της εδαφικής ανθεκτικότητας: Ενίσχυση της θέσης των Περιφερειών και των πόλεων για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης.

* Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων.

* Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης.

* Μια ευρωπαϊκή πολιτική για τη σεισμική αναβάθμιση των κτηρίων και των υποδομών.

* Μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων της Ε.Ε. στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020.

* Η προστασία των παιδιών-μεταναστών.

* Ψήφισμα σχετικά με τις συστάσεις προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου για την πέμπτη διάσκεψη Εταιρικής Σχέσης.

Σε δήλωσή του ο Γιάννης Κουράκης επισημαίνει ότι όλα τα θέματα της συνόδου που θα συζητηθούν έχουν τη σπουδαιότητά τους, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα κοινωνικά, τις μεταφορές, την κλιματική αλλαγή και τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., όπου οι αποφάσεις θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης και των πολιτών της.

Τονίζει, δε, ότι απαιτείται μια δέσμη μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πόλεις και τις Περιφέρειες που έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν περιθώρια βελτίωσης της ικανότητάς τους για την επίλυση προβλημάτων των πολιτών.

Σχόλια