"Μικρά κ' Περίεργα"

Παρεμβάσεις εδώ και τώρα για την οδό Πλάνης

Η ιστορία μιας πόλης αποτυπώνεται και από την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα παλιά σπίτια στο Ηράκλειο.

Η οδός της Πλάνης, δηλαδή η 25ης Αυγούστου, είναι ίσως ένας από τους πιο ωραίους δρόμους της πόλης μας. Αν εκεί γίνονταν και κάποιες παρεμβάσεις ουσίας, όπως ο φωτισμός όλων των κτηρίων, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν θεαματικό.

Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα φτάσουμε το όραμα μας σε τέτοιο βαθμό που το μεγάλο κάστρο θα γίνει πραγματικά μεγάλο ...γιατί η ιστορία του είναι ήδη δεδομένη.

Μ.Δ.

Σχόλια