"Μικρά κ' Περίεργα"

Η φωτογραφία "κερδίζει" τους Κρητικούς

Όλο και περισσότεροι είναι οι κρητικοί που έχουν σαν χόμπι την φωτογραφία και μάλιστα πολλά από τα νέα παιδιά έχουν και ταλέντο.

Νομίζουμε ότι θα έπρεπε η αυτοδιοίκηση στην Κρήτη να αναπτύξει σεμινάριακα μαθήματα φωτογραφίας μιας και όλο αυτό το υλικό θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για μια ουσιαστική προβολή της Κρήτης μέσα από φωτογραφίες.

Είναι πολύ σημαντικό σε νέα παιδιά η τοπική αυτοδιοίκηση να δίνει κίνητρα στα νέα παιδιά.

Μ.Δ.

Σχόλια