"Μικρά κ' Περίεργα"

767 αιτήσεις για 35 θέσεις εργασίας

Για τα κεντρικά της Τράπεζας της Ελλάδας στην Αθήνα είχαν προκηρυχθεί 35 θέσεις τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τα κεντρικά της Τράπεζας της Ελλάδας στην Αθήνα είχαν προκηρυχθεί 35 θέσεις τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, διαπιστώθηκε ότι ενδιαφέρον εκδήλωσαν συνολικά 767 άτομα.

Ο αριθμός μάς φάνηκε μικρός με δεδομένη την ανεργία που υπάρχει και το γεγονός ότι πρόκειται για μόνιμες θέσεις εργασίας, και μάλιστα στο Δημόσιο.

Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μάς προκάλεσε το γεγονός ότι η πλειονότητα των αιτήσεων (597 στον αριθμό) κατατέθηκε για τις 19 θέσεις της κατηγορίας ΤΕ (απόφοιτοι ΤΕΙ).

Για τις 16 θέσεις της κατηγορίας ΔΕ (απόφοιτοι λυκείου) είχαν κατατεθεί μόλις 170 αιτήσεις!

Και αυτό τη στιγμή που είναι γνωστό πως συνήθως οι θέσεις ΔΕ είναι αυτές που γνωρίζουν τη μεγαλύτερη δημοφιλία...

Μπήκαμε, λοιπόν, στη διαδικασία να ψάξουμε τις ειδικότητες των θέσεων και βγάλαμε κάποια συμπεράσματα, τα οποία ίσως φανούν χρήσιμα στις οικογένειες που δαπανούν περιουσίες προκειμένου να συμμετάσχουν με αξιώσεις τα παιδιά τους στις πανελλαδικές εξετάσεις...

Οι θέσεις ΤΕ ήταν ηλεκτρολόγων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, τεχνολόγων Η/Υ και δικτύων κ.ά. Οι θέσεις ΔΕ ήταν υδραυλικών, μηχανοτεχνικών, ηλεκτροτεχνιτών, ψυκτικών κ.ά.

Ειδικότητες, δηλαδή, που τελειώνουν τα παιδιά από τα ΕΠΑ.Λ. και τις σχολές του ΟΑΕΔ...

ΕΣΤ

Σχόλια