"Μικρά κ' Περίεργα"

Με τις πρώτες βροχές, τα σκουπίδια ξανά στο προσκήνιο

Οι πρώτες βροχές ανέδειξαν πάλι το διαχρονικό πρόβλημα με τα σκουπίδια που αφήνουν ορισμένοι όπου βρουν γιατί πολύ απλά έτσι τους βολεύει.

Τα νερά της βροχής παρασύρουν αυτά τα σκουπίδια και βεβαίως βουλώνουν πολλά από τα φρεάτια.

Επομένως ως πολίτες σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών μιας και ορισμένοι κάνουν ότι μπορούν για να κλειδώσουν την καταστροφή από πλυμμηρικά φαινόμενα.

Μ.Δ.

Σχόλια