"Μικρά κ' Περίεργα"

Είναι πολλά... τα βρέφη!

Η αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων και οι εργασιακές υποχρεώσεις των γυναικών είναι οι βασικοί λόγοι που οι νέες μητέρες εμπιστεύονται νωρίς - νωρίς τη φροντίδα των βρεφών τους στους Παιδικούς Σταθμούς.

Η αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων και οι εργασιακές υποχρεώσεις των γυναικών είναι οι βασικοί λόγοι που οι νέες μητέρες εμπιστεύονται νωρίς - νωρίς τη φροντίδα των βρεφών τους στους Παιδικούς Σταθμούς.

Η συγκεκριμένη κοινωνική αλλαγή, ωστόσο, δε συμβαδίζει με τις λίγες θέσεις που υπάρχουν για βρέφη τους Παιδικούς του Δήμου Ηρακλείου. Έτσι, στις προτεραιότητες του προέδρου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) Γιώργου Βουρεξάκη είναι, εκτός από την κτιριακή αναβάθμιση των Παιδικών και η αύξηση των θέσεων των βρεφών.

ΕΣΤ

Σχόλια