"Μικρά κ' Περίεργα"

Το στρατηγικής σημασίας ύψωμα 107 στο Μάλεμε

Το ύψωμα 107... Το στρατηγικής σημασίας ύψωμα στο Μάλεμε. Όποιος ήλεγχε το 107, ήλεγχε το αεροδρόμιο κι όλη την περιοχή.

Το ύψωμα 107... Το στρατηγικής σημασίας ύψωμα στο Μάλεμε. Όποιος ήλεγχε το 107, ήλεγχε το αεροδρόμιο κι όλη την περιοχή.

Το ύψωμα 107... Από 'κει ξεκίνησαν όλα. Όταν οι Γερμανοί το κατέλαβαν, κατέλαβαν ουσιαστικά ολόκληρη την Κρήτη.

Το ύψωμα 107...Τώρα και καφετέρια. Γιατί η ζωή κυλά κι η ιστορία γράφτηκε...

Μ.Κ.

Σχόλια