"Μικρά κ' Περίεργα"

Τα γενέθλια του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει γενέθλια: Κλείνει τα 40! Και με αφορμή την επέτειο αυτή, διοργανώνει τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει δημόσιος απολογισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και αναφορά στις προοπτικές του.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει το Πανεπιστήμιο στους εκπροσώπους της Πολιτείας, των τοπικών Αρχών, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, στρατηγικών εταίρων και δυνητικών συνεργατών τον απολογισμό της δράσης του, αλλά και να μοιραστεί τις σκέψεις του, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες του για το μέλλον.

Να ακούσει τις απόψεις τους και να απαντήσει στις ερωτήσεις τους.

Το διάταγμα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης δημοσιεύτηκε το 1973. Έδρα του Πανεπιστημίου ορίστηκε το Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να παραμείνει η ενιαία ακόμα τότε Φιλοσοφική Σχολή και να εγκατασταθεί στο Ηράκλειο η Σχολή Θετικών Επιστημών.

Οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν το 1977-78. Τη χρονιά εκείνη λειτούργησε το Τμήμα Μαθηματικών στο Ηράκλειο, με ογδόντα πρωτοετείς φοιτητές και η ενιαία ακόμη τότε Φιλοσοφική Σχολή στο Ρέθυμνο, με περίπου εκατόν σαράντα φοιτητές.

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν 5 σχολές (Φιλοσοφική, Κοινωνικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, και Επιστημών Υγείας), με 16 τμήματα. Σε αυτά φοιτούν 17.761 προπτυχιακοί φοιτητές, 1.404 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 1.256 υποψήφιοι διδάκτορες. Το διδακτικό προσωπικό του αποτελείται από 568 διδάσκοντες και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού.

Οι ακαδημαϊκές και ερευνητικές λειτουργίες του υποστηρίζονται από 327 μέλη διοικητικού και ειδικού τεχνικού και εργαστηριακού προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει μια πλούσια και εξαιρετικά οργανωμένη Βιβλιοθήκη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Αστεροσκοπείο, πολλά Ερευνητικά Εργαστήρια ενσωματωμένα στα τμήματα, ενώ διατηρεί στενές σχέσεις με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, και όχι μόνο.

ΕΣΤ

Σχόλια