"Μικρά κ' Περίεργα"

Θα βρεθούν μέσα σε μια νύχτα με μεταπτυχιακό!

Οι δάσκαλοι που αποφοίτησαν από τις παλιές παιδαγωγικές ακαδημίες (διετούς φοίτησης), είχαν στο παρελθόν το δικαίωμα (και την υποχρέωση) ως ένα βαθμό να επιμορφωθούν φοιτώντας στα διδακαλεία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι δάσκαλοι που αποφοίτησαν από τις παλιές παιδαγωγικές ακαδημίες (διετούς φοίτησης), είχαν στο παρελθόν το δικαίωμα (και την υποχρέωση) ως ένα βαθμό να επιμορφωθούν φοιτώντας στα διδακαλεία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η επιμόρφωση στα διδασκαλεία διαρκούσε δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο εκπαιδευτικός απαλλασσόταν πλήρως από τις διδακτικές του υποχρεώσεις, αλλά πληρωνόταν κανονικά.

Από το 2011 και μετά τα Διδασκαλεία ουσιαστικά σταμάτησαν να λειτουργούν, επειδή θεωρήθηκε πως όλοι οι παλιοί δάσκαλοι είχαν μετεκπαιδευτεί. Όσοι, πάντως, πρόλαβαν να μετεκπαιδευτούν, είναι πολύ πιθανό να βρεθούν μέσα σε μια νύχτα με... μεταπτυχιακό!

Αυτό τουλάχιστον προβλέπει τροπολογία των ΑΝΕΛ που κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας. Η τροπολογία προβλέπει πως οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας που ολοκλήρωσαν από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 και μετά κύκλο μετεκπαίδευσης σε Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης της χώρας, θα θεωρούνται κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Η εν λόγω τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στο μήνα Νοέμβριο...

ΕΣΤ

Σχόλια