"Μικρά κ' Περίεργα"

Δεν είναι ρομαντισμός, είναι ανάγκη!

Βλέπουμε πολλούς φίλους να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την όποια αναφορά σε οικολογία, βιώσιμη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία.

Βλέπουμε πολλούς φίλους να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την όποια αναφορά σε οικολογία, βιώσιμη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία.

Όμως όλα αυτά δεν είναι απλές ρομαντικές κοινωνικοπολιτικές ιδεολογίες, αλλά αναγκαιότητες για την εξασφάλιση του μέλλοντος του είδους μας, αλλά και των υπολοίπων έμβιων ειδών του πλανήτη.

Ταυτόχρονα, αποτελούν και μια ευκαιρία ανάπτυξης διαφορετικής: Μια ανάπτυξης βιώσιμης που δε θα στηρίζεται στην καταστροφή του περιβάλλοντος για τη διάσωση των εισοδημάτων ενός πολύ μικρού ποσοστού του παγκόσμιου πληθυσμού...

ΕΣΤ

Σχόλια