"Μικρά κ' Περίεργα"

Τα εφάπαξ που ξεμπλοκάρουν, που θα πάνε;

Καλά είναι τα νέα για όσους περιμένουν την καταβολή του εφάπαξ τους. Με κυβερνητική εγκύκλιο ξεμπλοκάρουν περίπου 30.000 εφάπαξ για συνταξιοδοτηθέντες του Δημοσίου.

Βέβαια, όπως εκτιμάται, για κάθε πλήρες έτος μετά τη 1/1/2014, το εφάπαξ θα μειώνεται κατά 1%-1,5% επιπλέον. Αλλά έτσι όπως έχουμε γίνει, μοιάζει με μικρό το κακό...

Στο μεταξύ, αναρωτιόμαστε: Άραγε αυτά τα χρήματα πού θα διοχετευτούν από τους δικαιούχους; Σε πληρωμές χρεών, σε κατανάλωση, σε αγορά ακινήτων, σε αποταμίευση για την κακιά την ώρα; Δε θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζαμε;

ΕΣΤ

Σχόλια