"Μικρά κ' Περίεργα"

Δύσκολος ο χειμώνας για τους αγρότες

Πολύ δύσκολος χειμώνας έρχεται. Ακόμα και σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής, που τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη έδινε ένα αποκούμπι στην τοπική κοινωνία, σε χρήμα, σε εργατικά χέρια, σε διατροφική επάρκεια κ.λπ., η "φτώχεια" που αναμένουμε θα είναι πολύ μεγάλη.

Οι αγρότες θα έχουν λιγοστό ελαιόλαδο. Και όχι μόνο δε θα βρουν υποστήριξη από το κράτος για να μπορέσουν να το διαχειριστούν σωστά προς όφελος των ίδιων αλλά και της οικονομίας της χώρας, αλλά αντίθετα θα πέσουν στα δίκτυα της άγριας φορολόγησης τους.

Ο χειμώνας θα είναι, λοιπόν, τραγικά δύσκολος για το σύνολο της κοινωνίας. Ή... σχεδόν για το σύνολο, γιατί πάντα υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που καταφέρνει να επιβιώνει σε όλες τις καταστάσεις. Σαν τις κατσαρίδες.

Χ.Π.

Σχόλια