"Μικρά κ' Περίεργα"

Να πως καταπολεμιέται η ανεργία!

Πέρα από τα προγράμματα, τα οποία "τρέχει", βρήκε κι άλλο τρόπο για να καταπολεμήσει την ανεργία ο ΟΑΕΔ. Θα προκηρύξει 360 περιζήτητες θέσεις διοικητικού προσωπικού για τα γραφεία του σε όλη τη χώρα. Από αυτές οι 305 είναι της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και οι 55 της ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προϋπολογίζει το ετήσιο κόστος των προσλήψεων αυτών σε περίπου 5,7 εκατ. ευρώ. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με μοριοδότηση από το ΑΣΕΠ, ενώ όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, οι ενδιαφερόμενοι σε αμφότερες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ εσωτερικού, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ), αλλά και ισότιμων σχολών του εξωτερικού.

ΕΣΤ

Σχόλια