"Μικρά κ' Περίεργα"

Νέα γεωγραφικά όρια για τα σχολεία του Ηρακλείου

Ένα θέμα που "παίζει" πολύ τα τελευταία χρόνια είναι τα γεωγραφικά όρια από τα οποία διοχετεύονται οι μαθητές στα σχολεία.

Εξαιτίας τους προκύπτουν συχνά προβλήματα στις εγγραφές, καθώς σε κάποια σχολεία καταλήγουμε να έχουμε υπερπληθυσμό και σε κάποια άλλα λίγους μαθητές.

Απ' ό,τι μαθαίνουμε, στο Δήμο Ηρακλείου υπάρχει η πρόθεση αντιμετώπισης του ζητήματος και διαμόρφωσης νέων γεωγραφικών ορίων, τα οποία θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος.

ΕΣΤ

Σχόλια