"Μικρά κ' Περίεργα"

Κάνουν το σταυρό τους χαχαλιές...

Γονείς και μαθητές κάνουν το σταυρό τους χαχαλιές, μπας και καταργηθούν οι πανελλαδικές. Παρά τα αναμφισβήτητα θετικά του συστήματος, ο θεσμός των πανελλαδικών θεωρείται ότι έχει φτάσει στα όριά του.

Γονείς και μαθητές κάνουν το σταυρό τους χαχαλιές, μπας και καταργηθούν οι πανελλαδικές. Παρά τα αναμφισβήτητα θετικά του συστήματος, ο θεσμός των πανελλαδικών θεωρείται ότι έχει φτάσει στα όριά του.

Το ψυχολογικό κόστος για τους νέους είναι βαρύ και το οικονομικό για την ελληνική οικογένεια ακόμα βαρύτερο. Είναι ενδεικτικό το γεγονός πως ακόμα και σήμερα, σε περίοδο βαθιάς κρίσης, η "προετοιμασία" κάθε παιδιού για τις εξετάσεις επιβαρύνει ετησίως κάθε οικογένεια κατ' ελάχιστο με το ποσό 3.500 ευρώ.

Το κόστος των φροντιστηρίων υπολογίζεται από το υπουργείο Παιδείας σε 1.058 εκατ. ευρώ το 2010, 1.056 το 2011, 1.036 το 2012 και 994 εκατ. ευρώ το 2013. Παρατηρούμε δηλαδή ότι, ενώ το εισόδημα συρρικνωνόταν ραγδαία, τα έξοδα για να μπουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο δεν παρουσίαζαν ανάλογη κάμψη...

ΕΣΤ

Σχόλια