"Μικρά κ' Περίεργα"

Τεράστια βουτιά σε Tμήμα Πανεπιστημίου

Ενδεικτικό της ελεύθερης πτώσης που σημείωσαν οι βάσεις των Παιδαγωγικών είναι το παράδειγμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Ρόδο, η οποία έπεσε κάτω από τη βάση και προσγειώθηκε στα 9.887 μόρια.

Στο ίδιο τμήμα πριν από μία δεκαετία είχαμε μόνο αριστούχους φοιτητές, εξαιτίας της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης.

Όπως τότε επισημαίναμε πως δεν είναι ό,τι καλύτερο να γίνονται δάσκαλοι υποψήφιοι που θέλουν απλώς μια μόνιμη θέση στο Δημόσιο, έτσι και τώρα πρέπει να σημειώσουμε κάτι άλλο: Δεν είναι ό,τι καλύτερο να γίνονται δάσκαλοι υποψήφιοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να γράψουν 10 με άριστα το 20.

ΕΣΤ

Σχόλια