"Μικρά κ' Περίεργα"

Η μαύρη αλήθεια...

Με λουκέτο θα απειλούνται στο μέλλον οι επιχειρήσεις που έχουν αδήλωτους εργαζόμενους. Το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο όσες επιχειρήσεις δεν ασφαλίζουν τους εργαζομένους τους στο ΙΚΑ, θα κινδυνεύουν ακόμα και με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση οι παρανομούντες εργοδότες θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο 3.500 ευρώ ανά αδήλωτο εργάτη (έναντι περίπου 10.000 ευρώ που είναι σήμερα) ή εναλλακτικά να τον προσλάβουν. Εφόσον ο εργοδότης δε συμμορφωθεί, αλλά αντίθετα υποτροπιάσει, τότε θα πηγαίνουμε στη β' φάση με τον κίνδυνο αφαίρεσης της άδειας.

Χωρίς να θέλουμε να απογοητεύσουμε τον κ. Κατρούγκαλο, τα μέτρα του, λίγο νομίζουμε πως θ' αποδώσουν. Αν δεν υπάρχουν συστηματικοί έλεγχοι, η μαύρη εργασία θα εξακολουθεί να οργιάζει και δυστυχώς αυτή είναι η μαύρη αλήθεια...

ΕΣΤ

Σχόλια