"Μικρά κ' Περίεργα"

Ας μη στεναχωρηθούμε και πολύ...

Κορυφώνεται η αγωνία ενόψει της ανακοίνωσης των φετινών βάσεων εισαγωγής. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι μόνο ο 1 στους 8 εισάγεται σε σχολή που τον ενδιαφέρει...

Παρά το γεγονός ότι οι 4 στους 5 φοιτητές θα προτιμούσαν να σπουδάζουν κάτι άλλο και παρά το γεγονός ότι οι 2 στους 3 που εισάγονται στα ΤΕΙ δεν ολοκληρώνουν ποτέ τις σπουδές τους...

Αλλά ακόμα κι εκείνοι που τις ολοκληρώνουν... Οι 7 στους 10 δεν καταφέρνουν να βρουν εργασία πάνω στο αντικείμενο που σπούδασαν, ενώ οι 4 στους 5 πτυχιούχους αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών.

Επιπλέον, οι 7 στους 10 Έλληνες μετανάστες είναι πτυχιούχοι, ενώ 1 στους 3 σκέφτεται να μεταναστεύσει πριν ακόμα πάρει πτυχίο. Αυτά για όσους έχουν σκοπό να στεναχωρηθούν με τα αποτελέσματα...

ΕΣΤ

Σχόλια