"Μικρά κ' Περίεργα"

Καθένας με τα προβλήματά του

Στη ζωή υπάρχουν προβλήματα και προβλήματα... Κάποια είναι πιο σοβαρά από άλλα... Κάποια είναι πιο συνηθισμένα και άλλα πιο... πρωτότυπα.

Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται τα προβλήματα που έχουν με το απολυτήριό τους οι άνθρωποι που αλλάζουν φύλο ή υιοθετούνται σε μεγάλη ηλικία.

Και στις δύο περιπτώσεις προκύπτει η ανάγκη για την αλλαγή στοιχείων στους απολυτήριους τίτλους τους. Το κακό γι' αυτούς ήταν πως ταλαιπωρήθηκαν πολύ μέχρι να βγει άκρη.

Το καλό ότι το υπουργείο Παιδείας λύνει το πρόβλημα, υιοθετώντας τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με πρόσφατη εγκύκλιο καλούνται τα Λύκεια της χώρας να μην εκδίδουν νέο απολυτήριο τίτλο, αλλά να χορηγούν αποδεικτικό απόλυσης, όπου αναγράφονται τα νέα στοιχεία (χωρίς επισημειωματική πράξη).

Η σύνδεση του αποδεικτικού με τον πρωτότυπο τίτλο εξασφαλίζεται με την αναφορά ότι «στο όνομα του ιδίου έχει εκδοθεί απολυτήριο με αριθμ. πρωτ...».  

ΕΣΤ

Σχόλια