"Μικρά κ' Περίεργα"

Μηχανικά μέσα στη μάχη της καθαριότητας

Στη δύσκολη μάχη για να κρατηθεί το Ηράκλειο καθαρό, ρίχνονται τα μηχανικά μέσα του δήμου.

Τα ειδικά μηχανήματα - σκούπες καθαρίζουν κεντρικές πλατείες και χώρους λαϊκών αγορών,  σε σύντομο χρονικό διάστημα και πλένουν μεγάλες επιφάνειες με νερό υπό πίεση, εξαφανίζοντας κάθε είδος ρύπων.

Εξίσου σημαντική είναι η συνεισφορά των βενζινοκίνητων σάρωθρων, τα οποία, μετά από την απαραίτητη συντήρηση επέστρεψαν στους δρόμους της πόλης - τρία στο κέντρο του Ηρακλείου και ένα στην Βιομηχανική Περιοχή - ενισχύοντας το έργο των οδοκαθαριστών και αυξάνοντας το πεδίο δράσης τους.

Σχόλια