"Μικρά κ' Περίεργα"

Κομβικής σημασίας η τήρηση του ΚΟΚ

Το φόρουμ "Οδηγούμε με ασφάλεια", όπως κάθε χρόνο πραγματοποιεί εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, που θα πραγματοποιηθούν για το 2016 την ερχόμενη Κυριακή στην Αμμουδάρα.

Το "Οδηγούμε με ασφάλεια", είναι μία συλλογική αποτύπωση του προβληματισμού και της προσπάθειας για τη μείωση και, ει δυνατόν, την εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων μέσω της βελτίωσης της οδηγικής μας συμπεριφοράς».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας της χώρας μας, συντάχθηκε από επιτροπή με πρόεδρο τον πατέρα του σημερινού πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ζώρα, τον κ. Λύσανδρο Ζώρα ως επίτιμου νομικού συμβούλου του κράτους!


Ωστόσο, όπως σχολιάζει ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. κ. Λευτέρης Αυγενάκης: «Όσα χρόνια και αν περάσουν, όσο και σύγχρονους κώδικες οδικής κυκλοφορίας να γράψουμε, αυτό που έχει κομβική σημασία είναι η τήρησή τους! Σε αυτό πρέπει να δώσουμε βαρύτητα!».

Επιτροπή ΚΟΚ

«Η ανάγκη όθεν, όπως η περί κυκλοφορίας των οδικών οχημάτων και των πεζών νομοθεσία μας αναμορφώθη, κατέστη πλέον επιτακτική τελευταίως δι' ο και δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 62/1975 "περί συστάσεως Ειδικής Επιτροπής Συντάξεως Νέου Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας κ.λπ.", συνεστήθη οκταμελής Επιτροπή Συντάξεων Νέου Κώδικος Οδικής κυκλοφορίας ήτις, συγκροτηθείσα διά της υπ' αριθμ. Η -24787/275/1975 αποφάσεως του επί των Μεταφορών και Επικοινωνιών υπουργού, απετελέσθη εκ των:

α) Λυσάνδρου Ζώρα, επιτίμου νομικού συμβούλου του Κράτους, ως προέδρου.

β) Δημητρίου Δωρή, εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών.

γ) Οδυσσέως Παπαδάκη, διευθυντού υπουργείου Δημοσίων Έργων.

δ) Δημήτριου Καλυβιώτη, διευθυντού υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ε) Ιωάννου Κορμά, ταγματάρχου Χωροφυλακής.

στ) Βασιλείου, Δεσποτοπούλου, μέλους του Δ.Σ. της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου και Περιηγήσεως (ΕΛΠΑ)

ζ) Γεωργίου Στεριώτη, δικηγόρου.

Η επιτροπή αυτή, εργασθείσα εντατικώς και συντόνως μετ' άκρας επιμελείας και ευσυνειδησίας, επεράτωσε το έργον της εις βραχύν χρονικόν διάστημα (πεντάμηνον περίπου( καταρτίσασα το διά της παρούσης υποβαλλόμενον σχέδιον νέου Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας, προϊόν ενδελεχούς και επισταμένης επεξεργασίας, όπερ εφαρμοζόμενον αυστηρώς».  

Σχόλια