"Μικρά κ' Περίεργα"

Το "νέο" χρήμα και το "παλιό"...

Στην Ελλάδα με τα πολλά παράλογα το ακούσαμε κι αυτό. Το παλιό να το λένε "νέο" και το νέο να το λένε "παλιό". Δε μιλάμε για το πολιτικό σύστημα (τι νόημα θα είχε πια, άλλωστε), αλλά για το... χρήμα.

Ιδού, λοιπόν, ο παραλογισμός: Αν πιάσουμε το λαχείο, δεν μπορούμε να πάρουμε τα εκατομμύριά μας και να φύγουμε.

Το χρήμα αυτό θεωρείται "παλιό" και εμπίπτει στους κατά καιρούς περιορισμούς των capital controls. Αν, όμως, βγάλουμε κάτω από το στρώμα τα εκατομμύριά μας και τα πάμε στην τράπεζα, τότε το χρήμα αυτό θεωρείται "νέο" και έχει μεταχείριση διαφορετική.

Εντάξει, εντάξει, αλλά μετά να μη μας λένε ότι τα νέα παιδιά δε μιλούν σωστά Ελληνικά...

ΕΣΤ

Σχόλια