"Μικρά κ' Περίεργα"

Είναι πραγματικά κρίμα...

Λένε πως το Ηράκλειο είναι μια τσιμεντούπολη. Κι όμως, λίγες πόλεις έχουν το πράσινο και τους ελεύθερους χώρους που μας επιβάλλει η Αρχαιολογία λόγω... τειχών.

Αν αυτό το πράσινο και αυτούς τους ελεύθερους χώρους (που βρίσκονται πάνω και γύρω από τα τείχη) τους είχαμε αξιοποιήσει... Αν τους είχαμε αγαπήσει... Αν τους είχαμε φροντίσει... Τότε σήμερα θα ζούσαμε σ' ένα διαφορετικό Ηράκλειο...

ΕΣΤ

Σχόλια