"Μικρά κ' Περίεργα"

Ίσως να μας εκπλήξει...

Τα συνολικά κονδύλια που έχουν εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ για προσλήψεις εκπαιδευτικών ανέρχονται σε 216 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι εκταμιεύσιμα από τις 9 Σεπτεμβρίου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι περίπου 15.000 προσλήψεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα εξασφαλισμένα κονδύλια, μπορούν να γίνουν όλες μέσα στην πρώτη εβδομάδα του διδακτικού έτους και να υπάρξουν οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας των σχολείων.

Αν μάλιστα βρεθούν και τα χρήματα για τις άλλες 6.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών που θα απαιτηθούν, τότε ίσως ο κ. Φίλης να μας εκπλήξει ευχάριστα...

ΕΣΤ

Σχόλια