"Μικρά κ' Περίεργα"

Εσείς αναγνωρίζετε το σημείο;

Πόσοι αλήθεια γνωρίζουν κάποια στοιχειώδη πράγματα για την ιστορία του Ηρακλείου και των μνημείων του; Για παράδειγμα της Χανιώπορτας.

 Αυτό το στρογγυλό ανάγλυφο ξέρετε ποιο είναι; Πάνω από το σύμβολο της Βενετίας, το φτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρκου; Ο Παντοκράτορας. Ο λόγος για τον οποίο η Πύλη είχε ως αρχικό όνομα «του Παντοκράτορα» καθότι το «Χανιώπορτα» αποτελεί μεταγενέστερη ονομασία.

 Προσέξτε λίγο και τους λίθους. Σας δίνει την υποψία της αρχικής μορφής της μνημειακής πρόσοψης που έμοιαζε με σκακιέρα. Και αυτά είναι λίγα μόνο από εκείνα που αξίζουν την προσοχή, το σεβασμό και το χρόνο μας, για να τα μάθουμε. Ας ξεκινήσουμε ακόμα και τώρα. Οι εκπλήξεις που μας περιμένουν σε αυτή την περιπέτεια της γνώσης είναι πολλές..!

Σ.Μ.

Σχόλια