"Μικρά κ' Περίεργα"

Μα, τα πιστεύουν αυτά που λένε;

Για την αύξηση της αδήλωτης εργασίας ανησυχούν οι κοινωνικοί εταίροι. Μάλιστα, κάνουν και συσκέψεις προκειμένου να βρουν τρόπους καταπολέμησής της. Αρκετές εργατοώρες μετά κατέληξαν, μεταξύ άλλων, στα εξής: «Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας μπορεί να προκύψει μέσα από τη συστράτευση όλων των φορέων της κοινωνίας και της οικονομίας», «απαιτείται μεγαλύτερη θεσμική επάρκεια, βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης και περισσότερος συντονισμός, σε εθνικό επίπεδο. Απαιτείται, επίσης, περισσότερο υπεύθυνη στάση των ίδιων των πολιτών»...

Για τη μικρή περίπτωση που υπάρχει να τα πιστεύουν αυτά που λένε, οφείλουμε να τους ενημερώσουμε για τα εξής: «Για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας θα πρέπει οι κρατήσεις που γίνονται στο μισθωτό να μη φτάνουν ή και να υπερβαίνουν το 50% του μισθού του». «Απαιτείται, επίσης, περισσότερο υπεύθυνη στάση των κρατούντων, καθώς, εάν δεν υπάρχει το κίνητρο της προκαθορισμένης εξασφαλισμένης σύνταξης, δεν υπάρχει λόγος να πληρώνει κανείς».

Καλύτερα τον συμφέρει να δουλεύει μαύρα και να έχει μεγαλύτερο δικαίωμα και στον κοινωνικό τουρισμό, και στον παιδικό σταθμό και στο επίδομα θέρμανσης και στο οικογενειακό επίδομα και ούτω καθεξής. Απλά είναι τα πράγματα. Δε χρειάζονται συσκέψεις. Και μερικές σκέτες σκέψεις είναι αρκετές...

ΕΣΤ

Σχόλια