"Μικρά κ' Περίεργα"

Τρία σημαντικά θέματα σε άσχετη τροπολογία

Άσχετη τροπολογία κατατέθηκε από το υπουργείο Παιδείας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Με αυτή ρυθμίζονται τρία εκπαιδευτικά θέματα, το ένα σοβαρότερο απ' το άλλο.

Συγκεκριμένα:

* Με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς θα εξομοιωθούν οι εκπαιδευτικοί που τυγχάνουν γονείς ενός ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%.

* Επαναφέρεται η δυνατότητα της τρίτης ανάθεσης σε εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία μαθημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

* Παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων έως τις 27 Φεβρουαρίου του 2017.

ΕΣΤ

Σχόλια