"Μικρά κ' Περίεργα"

Μεταθέσεις: Λίγες και με καθυστέρηση

Οι φετινές μεταθέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας προγραμματίζεται να γίνουν κάπου μεταξύ 28 Ιουνίου και 1 Ιουλίου.

Γι' αυτό το αργότερο μέχρι σήμερα οι περιφερειακοί διευθυντές Εκπαίδευσης έχουν κληθεί να αποστείλουν όλα τα οργανικά κενά στο υπουργείο.

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών επισημαίνουν πως για άλλη μια χρονιά η διαδικασία των μεταθέσεων θα ολοκληρωθεί με μεγάλη καθυστέρηση, αφού, με βάση την κείμενη νομοθεσία, θα έπρεπε να έχουν ανακοινωθεί έως το τέλος Μαρτίου.

Οι ίδιοι σημειώνουν τον προβληματισμό τους σχετικά με τον εκτιμώμενο ως μικρό αριθμό μεταθέσεων, τον οποίο προβλέπουν «ίσως και ως το μικρότερο της τελευταίας 50ετίας».

ΕΣΤ

Σχόλια