"Μικρά κ' Περίεργα"

Παιδεία είναι η συμπεριφορά μας...

Η παιδεία δε φαίνεται στις γνώσεις μας, αλλά στη συμπεριφορά μας. Ολοένα και περισσότερο επιβεβαιώνουμε την άποψή μας αυτή, παρατηρώντας την κοινωνία γύρω μας να αλλάζει.

Το μορφωτικό μας επίπεδο ανεβαίνει, αλλά ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε χειροτερεύει... Έχουμε... θρασέψει, δυστυχώς! Κι αυτό είναι ένα πρόβλημα πολύ δύσκολα πλέον λύνεται...

ΕΣΤ

Σχόλια