"Μικρά κ' Περίεργα"

Απλήρωτοι εδώ και 6 μήνες!

Απλήρωτοι παραμένουν εδώ και 6 μήνες οι εκπαιδευτικοί των δημοσίων ΙΕΚ. Συγκεκριμένα έχουν να πληρωθούν από την 1η Ιανουαρίου του 2016, παρόλαυτά συνέχισαν να διδάσκουν, σεβόμενοι τους μαθητές τους, όπως τονίζουν.

Στο τέλος του μήνα λήγει και το εαρινό εξαμηνο, οπότε μ' αυτή την αφορμή οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των απλήρωτων των ΙΕΚ ζητούν από το Υπουργείο παιδείας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. "Θα πρε?πει να γι?νει αντιληπτο? απο? την ηγεσι?α του υπουργει?ου ο?τι οι εκπαιδευτε?ς δεν ει?ναι επαι?τες αλλα? εργαζο?μενοι επιστη?μονες", τονίζουν.

ΕΣΤ

Σχόλια