"Μικρά κ' Περίεργα"

Ο διορισμός άργησε 6 χρόνια!

Την πρόσληψη νέου υπαλλήλου στο Δήμο Ρεθύμνης υπέγραψε σήμερα ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης. Πρόκειται για τον Ηλία Βαρβιδάκη του Γεωργίου, ο οποίος είχε προσληφθεί στον πρώην Δήμο Αρκαδίου  βάση προκήρυξης, όμως λόγω της εφαρμογής του νόμου περί αναστολής προσλήψεων, τέθηκε σε εκκρεμότητα η εργασιακή του απασχόληση σε δημοτικές υπηρεσίες.

Με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 7 του Ν 4368/2016, α21 τεύχος), η οποία αίρει  την αναστολή προσλήψεων που εκκρεμούν, αρκεί ο υπάλληλος να τοποθετηθεί σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, επετράπει η πρόσληψη του κ. Βαρβιδάκη, ο οποίος έδωσε σήμερα τον κατά Νόμο όρκο του παρουσία του Δημάρχου και θα ενταχθεί άμεσα στο εργασιακό δυναμικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνου.

Ο πρώην Δήμος Αρκαδίου λειτούργησε από το 1999 ως το 2010. Τότε καταργήθηκε με την εφαρμογή του σχεδίου "Καλλικράτης" και εντάχθηκε στον νέο δήμο Ρεθύμνης. Ο διορισμός του Ηλία Βαρβιδάκη, δηλαδή, άργησε τουλάχιστον 6 χρόνια!

ΕΣΤ

Σχόλια