"Μικρά κ' Περίεργα"

Του ήρθε... "λυπητερή" 550 ευρώ

Ο Γιώργος Μακράκης είναι κάτοικος του Πόρου που κατήγγειλε την ταλαιπωρία που έχει υποστεί από τη ΔΕΥΑΗ. Όπως λέει ο κ. Μακράκης, πριν από δύο χρόνια και ενώ ο λογαριασμός ύδρευσης που λάμβανε ήταν σταθερά μεταξύ 100 και 150 ευρώ, ανάλογα την εποχή, έλαβε μία "λυπητερή" των... 550 ευρώ.

Ευλόγως, ζήτησε διευκρινίσεις από την Επιχείρηση, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε έκανε αυτήν την κατανάλωση, αφού έχει και εσωτερικά ρολόγια στο σπίτι του και βεβαίωση από τον υδραυλικό ότι δεν υπάρχει ούτε διαρροή, ούτε κάτι άλλο.

Δυστυχώς, κατά τα φαινόμενα δεν πήρε κάποια ικανοποιητική απάντηση - οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΗ επέμεναν ότι «αυτό έγραψε το ρολόι» και τελικά το ζήτημα έφτασε στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, που πάντως αποφάσισε ότι θα πρέπει να πληρώσει το ποσό αυτό!

Σχόλια