"Μικρά κ' Περίεργα"

Δεν "ανοίγουν" σπίτια για τις ομαδικές εργασίες

Στη θεσμοθε?τηση των ομαδικω?ν εργασιω?ν ως τρο?που εξε?τασης προσανατολίζεται, λέει, το Υπουργείο Παιδείας. Οι ομαδικές εργασίες έχουν πολλά θετικά, έχουν όμως και ένα μεγάλο αρνητικό. Οι μαθητές πρέπει να συναντηθούν εκτός σχολικού ωραρίου. Καθώς πρόκειται για παιδιά δημοτικού, ο μόνος πιθανός τόπος συνάντησης είναι το σπίτι ενός εκ των μελών της ομάδας.

Σύμφωνα, όμως, με τους εκπαιδευτικούς συμβαίνει συχνά καμία μαμά να μη μπορεί να δεχτεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα τα παιδιά... Οι μαθητές είναι κάθε απόγευμα φορτωμένοι με εξωσχολικά, αρκετοί γονείς εργάζονται, ενώ επιπλέον διαπιστώνεται απροθυμία πολλών να "βγουν από το πρόγραμμά τους" και να δεχτούν στο σπίτι τους κόσμο...

ΕΣΤ

Σχόλια