"Μικρά κ' Περίεργα"

Δεν είναι όλα ίσα κι όμοια...

Δικαίωμα σύνταξης στα 50 για τους άνδρες με ανήλικο παιδί (που έχουν συμπληρώσει 25ετία πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010) έρχεται να διαμορφώσει η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Για τους υπάλληλους του ιδιωτικού τομέα, ούτε λόγος. Αυτοί θα πρέπει να δουλέψουν ως τα 67, είτε έχουν ανήλικα παιδιά, είτε όχι. Είτε μπορούν, είτε όχι. Γιατί, ως γνωστό, σ' αυτή τη δοξασμένη χώρα δεν είναι όλα ίσα κι όμοια...

ΕΣΤ

Σχόλια